Психологически промени през бременността

Психологически промени през бременността

Психологическите промени през бременността, особено при първа бременност, са напълно естествено явление – както за майката, така и за бащата.