Фамилията е въпрос на родителски избор в Белгия

Фамилията е въпрос на родителски избор в Белгия

Белгийските деца ще могат да носят фамилията на майка си, на баща си или на двамата едновременно и то в реда, който искат двамата родители. Досега те автоматично получаваха бащината фамилия.