90% от родителите бият децата си

90% от родителите бият децата си

Мнозинството от родители прилагат физическо насилие като наказание над децата си...