Откриха еликсира на живота на остров Пасха

Откриха еликсира на живота на остров Пасха

Последиците от преждевременното стареене могат да бъдат заличени, а продължителността на живота да нарасне с десетилетие.