Деца с един жив родител ще получават помощи, независимо от дохода

Деца с един жив родител ще получават помощи, независимо от дохода

Месечната помощ за деца с един жив родител да се предоставя в пари или под формата на социални инвестиции...