1/3 от жените не могат да паркират

1/3 от жените не могат да паркират

Мъжете паркират по-добре от жените...