Да се караме с... любов

Да се караме с... любов

В семейния живот не винаги всичко е цветя и рози и понякога мама и татко „изпускат парата”, без да си дадат сметка какво причиняват на невръстните свидетели с караницата помежду си. А дефектът на ефекта от сцената наистина е поразяващ за малчовците, понеже: