3-годишно дете само изгаси домашен пожар

3-годишно дете изгаси само домашен пожар

3-годишно дете загаси само пожар в дома си и спаси от трагични последствия останалите 2 невръстни деца в семейството.