Щастливо женени... с деца!

Щастливо женени... с деца!

За някои семейства понятията „щастие“, „брак“ и „деца“ в едно изречение са взаимооизклюващи се.