Из наръчника на щастливите семейства

Из наръчника на щастливите семейства

Каква е тайната на щастливите семейства?