"Отрова в кръвта - Мемоарите на Лукреция Борджия"

"Отрова в кръвта - Мемоарите на Лукреция Борджия"

Тази книга събира цялата информация за нейния живот с всички нюанси на нейния образ и детайли от нейната биография.