"Пътешествията на Незнайко в каменния град"

"Пътешествията на Незнайко в каменния град"

Един незабравим приказен герой отново е при българските деца.