"Антикварят от японския квартал"

"Антикварят от японския квартал"

Пет трупа. Една улика. Нито следа от убиеца!