2-годишните деца трябва да знаят средно 150 думи

2-годишните деца трябва да знаят средно 150 думи

Всяко дете на две годинки трябва да употребява най-малко по 25 думи, а...