Успехът на жената потиска мъжа

Успехът на жената потиска мъжа

Успехът на приятелката или съпругата оказва отрицателно влияние върху самооценката на мъжете, макар на думи те да не признават това.