Замълчи, замълчи...

Замълчи, замълчи...

Понякога просто е нужно да проявим малко повече търпение, съобразителност, деликатност... за да запазим спокойствието у дома. Знаем, че пътят към разрешаването на проблемите е диалогът. Но има ситуации, когато може би много по-разумно е да предпочетем монолога пред излишните нерви и напрежение.