Операция „Зелен дом”

Операция „Зелен дом”

Създай здравословен микроклимат в дома си, дори ако живееш сред отровите на големия град. Екологията постепенно се превръща в мисия на всеки, който мисли за бъдещето на децата си.