Коя е най-търсената професия в България?

Коя е най-търсената професия в България?

Физическата охрана на обекти е най-търсената професия за обучение.