Присадиха матка на 21-годишно момиче

Присадиха матка на 21-годишно момиче

Турски хирурзи пресадиха матка на 21-годишна пациентка, която по рождение била с липсваща такава.