Щастливите деца печелят повече пари като пораснат

Щастливите деца печелят повече пари като пораснат

Щастливите деца печелят много повече, когато завършат и си намерят работа...