Какво се променя след брака?

Какво се променя след брака?

Дори мнозина да твърдят, че брачното свидетелство по никакъв начин не се отразява на взаимоотношенията в двойката, на практика то ги променя в много аспекти.