Джогингът в града намалява интелекта

Джогингът в града намалява интелекта

Джогингът по тротоара и прашните улици вреди на здравето и намалява интелекта на спортуващите...