Готово ли е моето дете да ... пие от чашка?

Готово ли е детето да пие от чашка?

Както много пъти сме казвали - детето е твоят най-добър учител. Ако наблюдаваш кога проявява интерес към дадена нова дейност, ще можеш и по-лесно да го научиш.