Възможно ли е съжителството на няколко поколения под един покрив?

Възможно ли е съжителството на няколко поколения под един покрив?

Възможно ли е съжителството на няколко поколения под един покрив? И как да запазим личния и социалния си живот, когато трябва непрестанно да се съобразяваме с някого? Дядо и баба, родители и деца, а в някои случаи и прапрародители под един покрив – някога това се е смятало за нормално.