"Разговорка"

"Разговорка"

Компютърната игра "РАЗГОВОРКА - игра с думи на български и английски език" от колектив ВИКСИС, e едно различно удоволствие за детето и един начин то неусетно и приятно да развива своята устна реч, логично мислене и звукова памет.