Родените през зимата са с по-лабилна психика

Родените през зимата са с по-лабилна психика

Децата, родени през зимата са с по-лабилна психика, но живеят по-дълго.