Всяко 10-то дете прекарва нощта пред компютъра

Всяко 10-то дете прекарва нощта пред компютъра

Всяко 10-то дете прекарва по цяла нощ в интернет по време на ваканцията.