С дете на театър

С дете на театър

Първото посещение в театъра оставя ярък спомен за детето. Неговите изразни средства достигат бързо до съзнанието на мъничето, а магията му е способна да въздейства благотворно и да развие детската фантазия и творчески умения.