Мързеливо око

Мързеливо око

Мързеливо око, или амблиопия, е нарушение на зрението, най-често в ранна детска възраст, породено от неправилното функциониране на някой от очните мускули.