20 000 евро за осиновяване на дете от България

20 000 евро за осиновяване на дете от България

Колко се плаща за осиновяването на дете от България?