Изкуството като терапия

Изкуството като терапия

С помощта на арт терапията детето не само развива уменията си, но и лесно преодолява някои психоемоционални проблеми.