Как захранването не мина по моя план

Как захранването не мина по моя план

Вече две седмици прехвърлям в главата си как ще започна материала за захранването. Какво толкова, ще кажеш - информация в интернет, а и извън него има много, правилата не са сложни… Имам две деца. Големият има хра нителен проблем и сега – почти шестгодишен – го захранвам отново, почти като бебе.