Как се нарича много сухата кожа по главата на бебето и опасна ли е за здравето му?

Как се нарича много сухата кожа по главата на бебето и опасна ли е за здравето му?