Замърсяването влияе върху интелигентността на детето

Замърсяването влияе върху интелигентността на детето

Престоят на бременни жени в зони със замърсен въздух може да има съществено отражение върху нивото на интелигентност на децата им, според най-ново проучване