Частна или държавна детска градина?

Частна или държавна детска градина?

Детето ще се чувства добре и в държавната, и в частната градина, стига да получава нужните грижи и внимание, и да е заедно с връстниците си.