Жената свиква с майчинството след четвъртия месец

Жената свиква с майчинството след четвъртия месец

През първите дни на майчинството на много жени им се струва, че то никога няма да свърши...