С използването на този сайт Вие приемате, че той използва „бисквитки" за подобряване на Вашето преживяване, персонализиране на рекламите и анализ на посещаемостта. Моля прочетете нашите Условия, Политика за бисквитки и Политика за защита на личните данни. разбрах

Изпрати на приятелзатвори

Oбщи условия за ползване на редактора за фото-продукти

Промени размера на текста Изпрати на приятел Принтирай

„САНОМА БЛЯСЪК БЪЛГАРИЯ” ООД („Санома”) е дружество, надлежно учредено съгласно законите на Република България, което предоставя чрез свой Подизпълнител услуги на крайни клиенти - получатели на услугите, (наричани по-долу за краткост всеки един поотделно „Получател” и общо „Получатели”) в областта на полиграфията и печата.

ДЕФИНИЦИИ:

„Редактор” означава програма, позволяваща редактирането на снимки във формата на електронни файлове, с цел автоматично създаване на персонални фото продукти.
„Съдържание” означава всяка информация, снимки, коментари и др., предоставена от Получателя чрез интернет сайтовете на Санома на Подизпълнителя в електронен формат (PDF, TIFF, JPEG, EPS) за печат.
„Заявка за печат” означава изрично електронно изявление от страна на Получател за печат на определено от него в изявлението Съдържание.
„Доставка” означава доставянето на отпечатаното Съдържание съгласно Заявката за печат на Получателя.
„Място на доставка” означава адрес, посочен от Получателя, на който Подизпълнителят на услугата доставя отпечатаните персонални фото продукти.
„Цена” е цената, определена в съответната Заявка за печат според броя и характеристиките на заявените за отпечатване персонални фото продукти.
„Подизпълнител” е избрана от Санома компания, изработваща и доставяща до Получателя фотопродуктите, продавани чрез Сайтовете на Санома.

Член 1. Общи правила

1.1.Настоящите Общи условия имат за цел да уредят отношенията между Подизпълнителя и Получателя чрез Санома относно поръчката и изготвянето на персонални фото продукти и предоставяните във връзка с това услуги, а именно: предоставяне за безплатно ползване на Редактора от сайта moetodete.bg, безплатна регистрация на Получателя и отпечатване на Съдържание при подадена за това Заявка за печат от Получателя срещу съответно заплащане (наричани по- долу заедно „Услугите” и всяка една по отделно „Услуга”).
1.2 Санома има право без предварително известие до Получателите да променя дизайна, формата и технологията на Услугите, които предоставя. Санома има право по своя преценка да спре предоставянето на част от Услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени Получатели.
1.3 С подаването на заявка oт moetodete.bg от Получател и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на Получателя и дали това е чрез електронна препратка по смисъла на Закона за електронната търговия, банер и/или друг подходящ начин съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, Получателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и Санома те имат силата на договор, който трябва да се спазва.
1.4.С приемането на настоящите Общи условия Получателят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия.
1.5.Подизпълнителят чрез Санома не събира лични данни за посетителите на сайта moetodete.bg извън технологично необходимата идентификационната информация, която сайтовете автоматично събират включително: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани Web сайтове, ключови думи в Web търсачки и други. Санома и Подизпълнителят на услугата не използват и няма да използват, предоставят, продават или дават под наем каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация при никакви обстоятелства и на никаква цена, освен в предвидените от закона случаи и при поискване от компетентните държавни органи. С приемането на настоящите Общи условия посетителите на сайтовете изразяват съгласието си за обработване на тази технологично необходимата идентификационна информация, която сайтовете автоматично събират.

Член 2. Ползване на Редактора

2.1. САНОМА предоставя Редактора за безплатно ползване на Получателите чрез интернет сайта moetodete.bg.
2.2. С първоначалното инсталиране на Редактора, както и с последващото преинсталиране на новите му версии, Получателят приема да спазва условията на договора за лиценз с краен потребител с 1STEINGmbH.
2.3 Всяко Съдържание, до което може да се стига чрез ползването на Редактора, е собственост на съответния Получател и е защитено от действащото законодателства за защита на интелектуалната собственост.
2.4 Получателят може да изтегля и разпространява по- нататък експортираните със Редактора персонални фото продукти, ако те са отворени отново и обработени с Редактора.

Член 3. Регистрация

3.1. Получател, който желае да подаде Заявка за печат, се регистрира в moetodete.bg или в електронната форма, заредена в Редактора, като попълва трите си имена, възраст, адрес, телефон, мобилен телефон и имейл адрес. С приемането на настоящите Общи условия Получателят дава информираното си и изрично съгласие за обработване на попълнението от него лични данни. При регистрацията на Получателят се генерира потребителско име и парола, които се изпращат на електронна поща, посочена от него.
3.2. Съдържанието, качено към момента на регистрация в Редактора, ще се съхранява от Подизпълнителят на услугата в продължение на 20 (двадесет) дни. Получателят се съгласява, че за срока определен по предходното изречение Подизпълнителят на услугата и Санома имат право да съхранява Съдържанието, предоставено от Получателя с оглед повторното му отпечатване, ако такова бъде заявено от Получателя.
3.3. За срока по чл. 3.2 Получателят има право да заявява печат на Съдържанието чрез Заявка за печат.
3.4. След изтичане на срока по член 3.2 Подизпълнителят на услугата и Санома предупреждават Получателя, че Съдържанието ще бъде унищожено. Подизпълнителя и Санома унищожават Съдържанието след изтичането на 10 дни от предупреждението.

Член 4. Подаване на Заявка за печат

4.1. Получателят попълва и подава Заявка за печат като следва последователността от стъпки и посочва броят и характеристиките на заявените персонални фото продукти като Редакторът автоматично изчислява Цената. При попълването на Заявката за печат Получателят посочва актуален адрес за Място на доставка.
4.2. Редакторът предоставя на Получателя техническата възможност за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информацията във Заявката за печат, преди тя да бъде изпратена.
4.3. Потвърждение за получаване. При получаване на Заявката за печат Подизпълнителят чрез Санома потвърждава получаването й без неоправдано забавяне. От момента на потвърждаване на получаването на заявката от страна на Подизпълнителя, Получателят няма право да прави промени в Заявката за печат или в Съдържанието, предмет на Заявката за печат.
4.4. Потвърждение за приемане. В срок от 48 часа Подизпълнителят проверява oт името на Санома Заявката за печат като се свързва с Получателя на посочения телефон и потвърждава приемането на Заявката за печат на посочената от него електронна поща.
4.5. Подизпълнителят на услугата има право да откаже подадената Заявка за печат при основателни причини за това, включително когато Съдържанието противоречи на закона или нарушава някое от задълженията на Получателя по чл. 7.1 и чл. 7.2.
4.6. В случаите по член 4.5 Подизпълнителят на услугата уведомява от името на Санома, Получателят по телефона или на електронната поща в срока по член 4.4, че Заявката за печат не е приета както и за причините за това.
4.7.Подизпълнителят на услугата осигурява необходимите технически и организационни мерки, за да защити Съдържанието от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
4. 8.Санома и Подизпълнителят на услугата и Санома не носят отговорност за качеството на изображението на Съдържанието. В случай на лошо качество на персоналните фото продукти в резултат на лошо качество на изображението, Подизпълнителят на услугата и Санома не дължат обезщетение на Получателя.
4.9. Подизпълнителят на услугата в качеството му на доставчик на услуги, представляващи съхраняване на информация, не отговаря за нейното съдържание, както и за дейността на Получателя включително и когато се предоставя достъп до информацията посредством електронни препратки.
4.10 Санома и Подизпълнителят не са длъжни да извършват наблюдение на Съдържанието, което се съхранява, пренася или прави достъпно при ползването на Редактора или при ползването от страна на Получателя на други услуги, нито да търси факти или обстоятелства, указващи извършване на неправомерна дейност.
4.11. По искане на компетентни държавни органи в случаите, установени със закон, Подизпълнителят на услугата и Санома са длъжни да предоставят всяка информация относно съответния Получател и предоставяната му Услуга. При поискване от страна на компетентните органи Подизпълнителят на услугата и Санома имат право да предоставят Съдържанието или вече отпечатаните персонални фото продукти, като в тези случаи не се дължи обезщетение на Получателя.

Член 5. Изпълнение на Заявката за печат

5.1 Всяка Заявка за печат се изпълнява в срок от7 (седем) работни дни. Подизпълнителят на услугата информира Получателят по електронна поща за готовността за Доставка, цената на куриерските услуги и за денят на получаване на Доставка.

Член 6. Доставка и плащане на Цената


6.1. Получателят заплаща Цената на доставката с наложен платеж.
6.2. Получателят получава Доставката чрез куриер в Място на доставката, посочено от Получателя.
6.3. Неполучени по вина на Получателя Доставки се връщат на Подизпълнителят на услугата . От датата на връщането им върху дължимата от Получателя сума се начислява законна лихва.
6.4. Получателят може да заяви повторно неполучена по негова вина Доставка в срок от 1 (един) месец като дължи възстановяване на всички разходи направени от Подизпълнителят на услугата, свързани с неполучаването й, последващото й съхраняване и повторната Доставка.

Член 7. Отговорност

7.1. Получателят се задължава да споделя единствено лично Съдържание, което не е защитено от права на интелектуалната собственост на трети лица.
7.2. Получателят се задължава да не споделя Съдържание, което:
(a) да е в нарушение на морала и добрите нрави;
(b) да подбужда явно към престъпление или друго нарушение;
(c) да е основано на расов, етнически или друг дискриминационен признак;
(d) да рекламира забранени от закона продукти или вещества;
(e) да нарушава основни права и свободи на трети лица;
(f) да е унизително за честта или достойнството на трети лица;
7.3. Ако в резултат на неизпълнение на задълженията на Получателя съгласно чл. 7.1 и 7.2, Подизпълнителят на услугата и Санома бъдат задължен да платят обезщетение за нанесени вреди на трети лица, Получателят обезщетява Подизпълнителят на услугата и Санома изцяло до размера на платеното от тях, както и за всички вреди и пропуснати ползи, претърпени от Подизпълнителят на услугата и Санома заедно и поотделно.
7.4. Получателят дава изричното си и информирано съгласие за обработване на предоставеното от него Съдържание по начин и със средства, предварително заявени от него чрез Заявката за печат. Получателят се задължава да не предоставя Съдържание, съдържащо лични данни на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за това.
7.5. При използване на функционалността за коментиране на Съдържанието, Потребителите следва да спазват следните правила:
(a) да не използват нецензурни или вулгарни думи, коментари или препратки към сайтове, съдържащи такива;
(b) да не използва коментари, насочени съм уронване на доброто име и достойнство на трети лица;
(c) да не поставят препратки към сайтове с незаконно съдържание;
(d) да не предоставя невярна информация;
7.6. Подизпълнителят на услугата и Санома не носят отговорност в случай на некоректно попълнени данни на Получателя, при подаването на Заявката за печат, като Място на доставка или актуален мобилен номер. В случай на Доставка на посочен некоректен адрес, Подизпълнителят на услугата и Санома не отговарят за вреди и не дължат обезщетение на Получателя.
7.7. Санома и Подизпълнителят на услугата не носят отговорност за забавено подаване на Заявка за печат или за невъзможност за подаване на Заявка за печат поради лошо качество на интернет връзката.

Член 8. Допълнителни условия

8.1. Санома и Подизпълнителят на услугата може да променят тези Общи условия по всяка време, за което уведомява Получателя чрез сайта си. Всяко ползване на Редактора, подаване на Заявка за печат или каквото и да е друго действие след уведомяването, се счита за приемане от страна на Получателя.
8.2. За всички въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
8.3. Настоящите Общи условия могат да бъдат намерени на адрес moetodete.bg/photostory_info

Промени размера на текста Изпрати на приятел Принтирай

Коментари

Коментари за “Oбщи условия за ползване на редактора за фото-продукти”
Няма добавени коментари към тази статия
Добави коментар

Четете още от "Фото подаръци"

Фото книга - най-скъпоценният подарък

Фото книга - най-скъпоценният подарък

Любимите ти снимки, отпечатани на страниците на красива книга с висококачествен...

Пъзел с твоя снимка

Пъзел с твоя снимка

Пъзел от 25 парчета със снимка на твоето малко съкровище в кутийка.

Картички

Картички

Картичките, изработени специално от вас с ваши снимки, ще бъдат най-милият...


ОвенОвен

ТелецТелец

БлизнациБлизнаци

РакРак

ЛъвЛъв

ДеваДева

ВезниВезни

СкорпионСкорпион

СтрелецСтрелец

КозирогКозирог

ВодолейВодолей

РибиРиби