Диктовките по български език тормозят учениците

Диктовките по български език тормозят учениците

Диктовките по български език са най-мъчителни за учениците в начален курс.