Учител по математика се самозодоволява в клас

Учител по математика се самозодоволява в клас

Учител по математика призна, че задоволявал сам сексуалните си нужди по време на час вече десетина година.