Овладей мазната кожа

Овладей мазната кожа

Мазната кожа е лъскава, плътна и по-тъмна на цвят. Но тя има едно голямо преимущество – по-бавно остарява.