Тетрисът полезен за отслабването

Тетрисът полезен за отслабването

За хората, които са на диета, е полезно да играят класически игри, като тетрис.