Оцениха ангажиментите на държавните институции към децата на Среден (3)

Оцениха ангажиментите на държавните институции към децата на Среден (3)

Годишна оценка среден (3) за 2011 г. получиха българските институции по изпълнението на...