Любовните скандали удължават живота на мъжете

Любовните скандали удължават живота на мъжете

Мърморещите жени, които постоянно се оплакват от мъжете си в действителност подобряват тяхното здраве и дори увеличават продължителността на живота им.