С използването на този сайт Вие приемате, че той използва „бисквитки" за подобряване на Вашето преживяване, персонализиране на рекламите и анализ на посещаемостта. Моля прочетете нашите Условия, Политика за бисквитки и Политика за защита на личните данни. разбрах

Изпрати на приятелзатвори

ХРЕМА И ШУМНО ДИШАНЕ

Промени размера на текста Изпрати на приятел Принтирай

Какво става в тялото на моето дете?

Хремата е понятие, описващо натрупването на гъста течност в

задните проходи на носа, която може да прокапе от носа или да се прид-

вижи в гърлото и обикновено се нарича слуз (мукус).

Всякакви дразнители на носа могат да причинят хрема: инфекция

(вирусна или бактериална), полени, прах, плесен или парфюми. Поник-

ването на зъбите, със съпровождащото ги образуване на слуз в горни-

те дихателни пътища (заедно с много слюнка), може да стане причина

за хрема заради повишеното количество слуз, която се събира в задна-

та част на носа.

Хремавият нос се описва като „запушен“. Течността се задържа в

задната част на носа до синусите, което става причина за издаване на

специфични хрипкави звуци при дишането.

Обратното понятие на запушения нос е ринорея, или течащ нос.

При нея слузта изтича от ноздрите. От медицинска гледна точка теча-

щият нос е за предпочитане пред запушения, защото задържаната

секреция може да послужи като източник за вторична бактериална

инфекция.

Запушеният, както и течащият нос, обикновено се съпровождат от

кашлица, защото течността от носа прониква в гърлото (т.нар. задно-

сово капене) и така се стимулира рефлексът за повръщане, който пре-

дизвиква кашлицата.

Какво мога да направя?

Ако вашето дете има хрема, вие ще се стремите да отпушите носа

му. Най-лесно можете да го направите, като осигурите парен душ или

парна баня. (Внимавайте да не опарите себе си или детето с горещата во-

да.) Все пак това е сравнително бърза процедура – достатъчни са 15-ти-

на минути парна баня. Старомодният начин – да се покрие главата с

кърпа и да се диша над съд с кипяща вода, също върши работа. Все пак

този способ е доста опасен за малки деца – водата може да се разлее

или пък парата да е много гореща. И в двата случая обаче трябва да бъ-

дете внимателни, за да не опарите детето. Друг сравнително прост на-

чин да го накарате да диша пара е като му дадете да пие топъл бульон

или други топли напитки.

Вдишването на пара дава резултати за броени минути. След като

чрез нея помогнете за отпушване на носа, по-големите деца могат да го

издухат. За съжаление по-малките не се справят с това действие, така

че при тях може да се използва назален (носов) аспиратор. Това е

пластмасово смукателно устройство (помпичка) за носа и за устата,

чрез което се изсмуква слузта. Лошото обаче е, че повечето малки де-

ца не обичат да се суетите около носа им с аспиратора. Ако носът не

може да се издуха, а аспираторът не може да влезе в действие, остава

да чакате запушеният нос да протече от само себе си.

Понякога помагат овлажнителите и устройствата за пара. Те

действат като парата – осигуряват влага, за да се отпуши носът, но, от

друга страна, нямат такъв интензитет. Овлажнителят на въздуха може

да облекчи състоянието на дете със запушен нос, но невинаги ще по-

могне на носа да протече. Следете овлажнителят да не работи продъл-

жително време или с настройка за силно овлажняване. Ако по стените

и тавана има капчици влага, там лесно ще се развие плесен. Освен то-

ва трябва редовно да чистите и дезинфектирате уреда.

 

ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО ДА СИ ИЗДУХВА НОСА

Ето един лесен начин да научим детето да си издухва но-

са. Първо, вземете кърпичка и я дръжте на няколко санти-

метра пред лицето си. Кажете на детето, че можете да

мърдате кърпичката с устата си и духнете върху нея. Нека

детето ви повтори действията. Може да го оставите само

(или все пак с ваша помощ) да държи кърпичката.

След това кажете на детето си, че можете да премес-

тите кърпичката с носа си. Дръжте я с една ръка (пак близо

до лицето си) и покрийте устата си с другата ръка. След то-

ва духнете с носа си. Нека детето ви повтори действията.

Дръжте му кърпата или го оставете да си я държи самљ, но

непременно да затиска устата си.

Първите няколко духания с носа няма да бъдат особено

успешни, но детето ще усети, че слузта се движи навън, кое-

то е по-добре, отколкото да я смърка навътре, и съвсем ско-

ро ще се научи добре да си издухва носа.

Ако сте упорити и имате изключително търпеливо и отстъпчиво

дете, можете да помогнете при хрема, като впръснете солена вода (сте-

римар) в носа му. Важно е детето да седи с изправен гръб и да гледа

напред или да навежда главата си бавно надолу. Това дава възможност

течността да се впръсне колкото е възможно по-навътре в носа. Ако

главата се наведе назад, течността ще премине през носа и ще влезе

направо в гърлото.

Понякога хремата се влошава, когато детето лежи, затова го пов-

дигнете леко, за да спи в по-изправено положение. Така слузта няма да

се оттича в задната част на носа, близо до гърлото. Понякога е невъз-

можно да подпрете детето, особено ако то спи неспокойно. Но си стру-

ва да се опита. Ако детето спи надолу с лицето си, по корем, проблеми-

те със задносовото капене ще са по-малко, защото слузта ще изтича

напред през ноздрите.

Кога да съобщя на моя лекар?

Трябва да потърсите вашия лекар, ако хремата на детето е свърза-

на със затруднения при дишането. Понякога е трудно да се определи

разликата между шумно дишане (заради запушения нос) и дишането с

усилия.

Има няколко обективни начина да определите дали действително

има проблеми с дишането. Извикайте лекаря, ако вашето дете показва

един или повече от тези признаци, или имате някакви съмнения.

Разширяване на ноздрите при всяко вдишване. Това дава въз-

можност по-голямо количество въздух да преминава по дихателния

път и през белите дробове.

Видимо сгъване или съкращаване на дългите мускули на шията

– между челюстта и раменете. Така „се издърпват“ върховете на

белите дробове, като се увеличава обемът им и съответно – количе-

ството въздух, което те могат да поемат. Пространството между

ключиците, наречено югуларна ямка, също може да се опъва при

всяко вдишване.

Видимо сгъване или съкращаване на междуребрената мускула-

тура. Опъва белите дробове, за да се отворят хоризонтално, и съ-

що увеличава вместимостта им. За да се види движението на тези

мускули, трябва да прекарате въображаема линия от подмишницата

до бедрото на детето. По средата на тази линия наблюдавайте дви-

жението на ребрата при всяко вдишване и издишване. Те ще изглеж-

дат като редичка от дъги, които се движат нагоре и надолу.

 

Засилени движения на корема нагоре и надолу при всяко вдиш-

ване и издишване. Чрез тях диафрагмата се опъва надолу, при кое-

то увеличава дълбочината на белите дробове и тяхната вместимост.

Учестено дишане. Увеличава притока на въздух през белите дро-

бове, като го ускорява. Помнете, че децата с висока температура

инстинктивно дишат по-бързо, за да я понижат – това не е признак

за затруднено дишане, а естествен и добър начин да се охлади тяло-

то. Когато температурата е нормална, честотата на дишането зави-

си от възрастта: проходилите вече деца дишат между 25 и 35 пъти в

минута; децата над 2-годишна възраст – между 20 и 30 пъти в мину-

та; за възрастните е нормално да дишат между 12 и 14 пъти в мину-

та. Ако вашето дете има повишена температура, дайте му лекар-

ствен препарат за понижаването є. Когато тя се нормализира, опре-

делете честотата на дишането.

Всички тези признаци се отнасят за преценки, направени при срав-

нително спокойно дете. За плачещо дете те не са точни показатели за

затруднено дишане. Това е така, защото при плач детето обикновено

разширява ноздрите си, отваря устата си и диша учестено, а мускулите

между ребрата му се опъват, като част от плача.

Какви изследвания трябва да се направят и какво означават

резултатите?

Причинителят на хремата рядко се нуждае от каквито и да било

изследвания. Инфекция на горните дихателни пътища, съпроводе-

на със запушване на носа, кашлица и задносово капене, обикновено ви-

рус е главният причинител при малките деца. Разпространени причини-

тели на хремата са дразнещи средства от околната среда – полени и

прах. Един от начините да се определи дали детето има алергия или ин-

фекция е лекарят да направи физически преглед. Друг начин е методът

на пробите и грешките. При подозрение, че детето има алергия, отстра-

нете предполагаемия дразнител. Ако хремата престане, предположение-

то ви е доказано. Ако хремата се възобнови след повторното излагане

на детето на действието на веществото, това означава, че сте открили

причината.

Храните също могат да предизвикат хрема като алергична реак-

ция. Прекратете употребата на подозираната храна, а после възобнове-

те употребата є – това ще ви помогне да откриете причинителя на хре-

мата. В други случаи храната действа не толкова като алерген, а като

източник на увеличаване на отделянето на слуз. В тази категория мо-

гат да попаднат кравето мляко и други млечни продукти. Сигурно е, че

 

когато детето има инфекция на горните дихателни пътища, кравето

мляко увеличава гъстотата на слузта и запушването на носа.

Какво е лечението?

За лекуване на хрема има многобройни лекарствени средства, сред

които най-разпространени са антихистамините, лекарствата против

хремата и противовъзпалителните препарати. Изборът на лекарство е

в зависимост от причинителя на хремата.

Антихистамините помагат да се намали реакцията на организ-

ма към алергени. Ако детето е алергично към нещо (килими, котешки

пърхот, цигарен дим и други), при излагане на даден алерген орга-

низмът отделя химични вещества, които се наричат хистамини. Те пре-

дизвикват класическа алергична реакция: кихане, насълзени очи и те-

чащ нос. Антихистамините притъпяват тази реакция, така че ако има

излагане на действието на алергени, ефектът на хистамините се смек-

чава. Все пак трябва да помните, че най-доброто лечение е отстранява-

нето на дразнещото средство.

Лекарствените средства против хрема помагат да се отстрани

течността и слузта от носа и синусите. Създадени са за лекуване на

хрема и всъщност са най-добри за подсушаване на носа. Това значи, че

ако слузта не е гъста, а прозрачна, тези лекарства са много ефикасни.

Ако обаче слузта е гъста и жълта или зелена, те могат да премахнат

течността и да оставят бучки слуз, които блокират задната част на но-

са и синусите, а това само ще влоши хремата. При някои деца прилага-

нето на лекарства против хрема може да имат възбуждащ ефект. Вни-

мавайте при използването на такова лекарство за пръв път, защото има

вероятност след приемането му вашето дете за няколко часа да стане

прекалено активно.

Противовъзпалителните лекарства са насочени срещу възпаление

в тялото. Инфекциите и алергиите много често стимулират възпаление

в носа и синусите, а това от своя страна увеличава отделянето на слуз

и освен това я сгъстява. Използването на противовъзпалителни лекар-

ства намалява количеството слуз и я прави по-водниста, поради което

тя изтича по-лесно. Трябва да помните, че течащият нос винаги е по-

добър от запушения. Ето защо противовъзпалителните лекарства мо-

гат да помогнат на вашето дете.

Какви са възможните усложнения?

Само в редки случаи хремата предизвиква сериозни усложнения.

Ако е по-продължителна, слузта, която запушва носа, може да се качи

в синусите – пространствата в костите над бузите, близо до носа и око-

ло очите. При децата синусите са малки и недоразвити, така че често се

запълват със слуз. Оттам детето може много лесно да развие инфек-

           

ция на синусите или инфекция на ушите. Тези вторични инфекции

в много случаи са съпроводени от висока температура, раздразнител-

ност и образуване на гъст секрет в носа. По-рядко задносовото капене

може да се спусне в белите дробове и така да се предизвика бронхит

или пневмония.

 

 

Откъс от новата книга на д-р Кара Натерсън „Детето: от глава до пети”. 

Промени размера на текста Изпрати на приятел Принтирай

Коментари

Коментари за “ХРЕМА И ШУМНО ДИШАНЕ”

Алекс

12.10.2012 04:07

Йонизаторите всъщност са машини за озон, който е изключително вреден.
Виж всички 2 коментара Добави коментар

Четете още от "Детски болести"

Розеола – шестата болест

Розеола – шестата болест

Розеола, позната още с имената Шеста болест, Бебешка шарка и Тридневна треска,...

Настинка или нещо повече?

Настинка или нещо повече?

Като майка сигурно си забелязала колко е податливо и уязвимо твоето дете към...

Има ли бебето проблеми със слуха?

Има ли бебето проблеми със слуха?

Повечето деца чуват още докато са в майчината утроба. Съвременните технически...

Защо децата боледуват често?

Защо децата боледуват често?

Понякога детето боледува не само често, но и продължително (повече от 10 -14...


ОвенОвен

ТелецТелец

БлизнациБлизнаци

РакРак

ЛъвЛъв

ДеваДева

ВезниВезни

СкорпионСкорпион

СтрелецСтрелец

КозирогКозирог

ВодолейВодолей

РибиРиби