Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.разбрах

Изпрати на приятелзатвори

ХРЕМА И ШУМНО ДИШАНЕ

Промени размера на текста Изпрати на приятел Принтирай

Какво става в тялото на моето дете?

Хремата е понятие, описващо натрупването на гъста течност в

задните проходи на носа, която може да прокапе от носа или да се прид-

вижи в гърлото и обикновено се нарича слуз (мукус).

Всякакви дразнители на носа могат да причинят хрема: инфекция

(вирусна или бактериална), полени, прах, плесен или парфюми. Поник-

ването на зъбите, със съпровождащото ги образуване на слуз в горни-

те дихателни пътища (заедно с много слюнка), може да стане причина

за хрема заради повишеното количество слуз, която се събира в задна-

та част на носа.

Хремавият нос се описва като „запушен“. Течността се задържа в

задната част на носа до синусите, което става причина за издаване на

специфични хрипкави звуци при дишането.

Обратното понятие на запушения нос е ринорея, или течащ нос.

При нея слузта изтича от ноздрите. От медицинска гледна точка теча-

щият нос е за предпочитане пред запушения, защото задържаната

секреция може да послужи като източник за вторична бактериална

инфекция.

Запушеният, както и течащият нос, обикновено се съпровождат от

кашлица, защото течността от носа прониква в гърлото (т.нар. задно-

сово капене) и така се стимулира рефлексът за повръщане, който пре-

дизвиква кашлицата.

Какво мога да направя?

Ако вашето дете има хрема, вие ще се стремите да отпушите носа

му. Най-лесно можете да го направите, като осигурите парен душ или

парна баня. (Внимавайте да не опарите себе си или детето с горещата во-

да.) Все пак това е сравнително бърза процедура – достатъчни са 15-ти-

на минути парна баня. Старомодният начин – да се покрие главата с

кърпа и да се диша над съд с кипяща вода, също върши работа. Все пак

този способ е доста опасен за малки деца – водата може да се разлее

или пък парата да е много гореща. И в двата случая обаче трябва да бъ-

дете внимателни, за да не опарите детето. Друг сравнително прост на-

чин да го накарате да диша пара е като му дадете да пие топъл бульон

или други топли напитки.

Вдишването на пара дава резултати за броени минути. След като

чрез нея помогнете за отпушване на носа, по-големите деца могат да го

издухат. За съжаление по-малките не се справят с това действие, така

че при тях може да се използва назален (носов) аспиратор. Това е

пластмасово смукателно устройство (помпичка) за носа и за устата,

чрез което се изсмуква слузта. Лошото обаче е, че повечето малки де-

ца не обичат да се суетите около носа им с аспиратора. Ако носът не

може да се издуха, а аспираторът не може да влезе в действие, остава

да чакате запушеният нос да протече от само себе си.

Понякога помагат овлажнителите и устройствата за пара. Те

действат като парата – осигуряват влага, за да се отпуши носът, но, от

друга страна, нямат такъв интензитет. Овлажнителят на въздуха може

да облекчи състоянието на дете със запушен нос, но невинаги ще по-

могне на носа да протече. Следете овлажнителят да не работи продъл-

жително време или с настройка за силно овлажняване. Ако по стените

и тавана има капчици влага, там лесно ще се развие плесен. Освен то-

ва трябва редовно да чистите и дезинфектирате уреда.

 

ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО ДА СИ ИЗДУХВА НОСА

Ето един лесен начин да научим детето да си издухва но-

са. Първо, вземете кърпичка и я дръжте на няколко санти-

метра пред лицето си. Кажете на детето, че можете да

мърдате кърпичката с устата си и духнете върху нея. Нека

детето ви повтори действията. Може да го оставите само

(или все пак с ваша помощ) да държи кърпичката.

След това кажете на детето си, че можете да премес-

тите кърпичката с носа си. Дръжте я с една ръка (пак близо

до лицето си) и покрийте устата си с другата ръка. След то-

ва духнете с носа си. Нека детето ви повтори действията.

Дръжте му кърпата или го оставете да си я държи самљ, но

непременно да затиска устата си.

Първите няколко духания с носа няма да бъдат особено

успешни, но детето ще усети, че слузта се движи навън, кое-

то е по-добре, отколкото да я смърка навътре, и съвсем ско-

ро ще се научи добре да си издухва носа.

Ако сте упорити и имате изключително търпеливо и отстъпчиво

дете, можете да помогнете при хрема, като впръснете солена вода (сте-

римар) в носа му. Важно е детето да седи с изправен гръб и да гледа

напред или да навежда главата си бавно надолу. Това дава възможност

течността да се впръсне колкото е възможно по-навътре в носа. Ако

главата се наведе назад, течността ще премине през носа и ще влезе

направо в гърлото.

Понякога хремата се влошава, когато детето лежи, затова го пов-

дигнете леко, за да спи в по-изправено положение. Така слузта няма да

се оттича в задната част на носа, близо до гърлото. Понякога е невъз-

можно да подпрете детето, особено ако то спи неспокойно. Но си стру-

ва да се опита. Ако детето спи надолу с лицето си, по корем, проблеми-

те със задносовото капене ще са по-малко, защото слузта ще изтича

напред през ноздрите.

Кога да съобщя на моя лекар?

Трябва да потърсите вашия лекар, ако хремата на детето е свърза-

на със затруднения при дишането. Понякога е трудно да се определи

разликата между шумно дишане (заради запушения нос) и дишането с

усилия.

Има няколко обективни начина да определите дали действително

има проблеми с дишането. Извикайте лекаря, ако вашето дете показва

един или повече от тези признаци, или имате някакви съмнения.

Разширяване на ноздрите при всяко вдишване. Това дава въз-

можност по-голямо количество въздух да преминава по дихателния

път и през белите дробове.

Видимо сгъване или съкращаване на дългите мускули на шията

– между челюстта и раменете. Така „се издърпват“ върховете на

белите дробове, като се увеличава обемът им и съответно – количе-

ството въздух, което те могат да поемат. Пространството между

ключиците, наречено югуларна ямка, също може да се опъва при

всяко вдишване.

Видимо сгъване или съкращаване на междуребрената мускула-

тура. Опъва белите дробове, за да се отворят хоризонтално, и съ-

що увеличава вместимостта им. За да се види движението на тези

мускули, трябва да прекарате въображаема линия от подмишницата

до бедрото на детето. По средата на тази линия наблюдавайте дви-

жението на ребрата при всяко вдишване и издишване. Те ще изглеж-

дат като редичка от дъги, които се движат нагоре и надолу.

 

Засилени движения на корема нагоре и надолу при всяко вдиш-

ване и издишване. Чрез тях диафрагмата се опъва надолу, при кое-

то увеличава дълбочината на белите дробове и тяхната вместимост.

Учестено дишане. Увеличава притока на въздух през белите дро-

бове, като го ускорява. Помнете, че децата с висока температура

инстинктивно дишат по-бързо, за да я понижат – това не е признак

за затруднено дишане, а естествен и добър начин да се охлади тяло-

то. Когато температурата е нормална, честотата на дишането зави-

си от възрастта: проходилите вече деца дишат между 25 и 35 пъти в

минута; децата над 2-годишна възраст – между 20 и 30 пъти в мину-

та; за възрастните е нормално да дишат между 12 и 14 пъти в мину-

та. Ако вашето дете има повишена температура, дайте му лекар-

ствен препарат за понижаването є. Когато тя се нормализира, опре-

делете честотата на дишането.

Всички тези признаци се отнасят за преценки, направени при срав-

нително спокойно дете. За плачещо дете те не са точни показатели за

затруднено дишане. Това е така, защото при плач детето обикновено

разширява ноздрите си, отваря устата си и диша учестено, а мускулите

между ребрата му се опъват, като част от плача.

Какви изследвания трябва да се направят и какво означават

резултатите?

Причинителят на хремата рядко се нуждае от каквито и да било

изследвания. Инфекция на горните дихателни пътища, съпроводе-

на със запушване на носа, кашлица и задносово капене, обикновено ви-

рус е главният причинител при малките деца. Разпространени причини-

тели на хремата са дразнещи средства от околната среда – полени и

прах. Един от начините да се определи дали детето има алергия или ин-

фекция е лекарят да направи физически преглед. Друг начин е методът

на пробите и грешките. При подозрение, че детето има алергия, отстра-

нете предполагаемия дразнител. Ако хремата престане, предположение-

то ви е доказано. Ако хремата се възобнови след повторното излагане

на детето на действието на веществото, това означава, че сте открили

причината.

Храните също могат да предизвикат хрема като алергична реак-

ция. Прекратете употребата на подозираната храна, а после възобнове-

те употребата є – това ще ви помогне да откриете причинителя на хре-

мата. В други случаи храната действа не толкова като алерген, а като

източник на увеличаване на отделянето на слуз. В тази категория мо-

гат да попаднат кравето мляко и други млечни продукти. Сигурно е, че

 

когато детето има инфекция на горните дихателни пътища, кравето

мляко увеличава гъстотата на слузта и запушването на носа.

Какво е лечението?

За лекуване на хрема има многобройни лекарствени средства, сред

които най-разпространени са антихистамините, лекарствата против

хремата и противовъзпалителните препарати. Изборът на лекарство е

в зависимост от причинителя на хремата.

Антихистамините помагат да се намали реакцията на организ-

ма към алергени. Ако детето е алергично към нещо (килими, котешки

пърхот, цигарен дим и други), при излагане на даден алерген орга-

низмът отделя химични вещества, които се наричат хистамини. Те пре-

дизвикват класическа алергична реакция: кихане, насълзени очи и те-

чащ нос. Антихистамините притъпяват тази реакция, така че ако има

излагане на действието на алергени, ефектът на хистамините се смек-

чава. Все пак трябва да помните, че най-доброто лечение е отстранява-

нето на дразнещото средство.

Лекарствените средства против хрема помагат да се отстрани

течността и слузта от носа и синусите. Създадени са за лекуване на

хрема и всъщност са най-добри за подсушаване на носа. Това значи, че

ако слузта не е гъста, а прозрачна, тези лекарства са много ефикасни.

Ако обаче слузта е гъста и жълта или зелена, те могат да премахнат

течността и да оставят бучки слуз, които блокират задната част на но-

са и синусите, а това само ще влоши хремата. При някои деца прилага-

нето на лекарства против хрема може да имат възбуждащ ефект. Вни-

мавайте при използването на такова лекарство за пръв път, защото има

вероятност след приемането му вашето дете за няколко часа да стане

прекалено активно.

Противовъзпалителните лекарства са насочени срещу възпаление

в тялото. Инфекциите и алергиите много често стимулират възпаление

в носа и синусите, а това от своя страна увеличава отделянето на слуз

и освен това я сгъстява. Използването на противовъзпалителни лекар-

ства намалява количеството слуз и я прави по-водниста, поради което

тя изтича по-лесно. Трябва да помните, че течащият нос винаги е по-

добър от запушения. Ето защо противовъзпалителните лекарства мо-

гат да помогнат на вашето дете.

Какви са възможните усложнения?

Само в редки случаи хремата предизвиква сериозни усложнения.

Ако е по-продължителна, слузта, която запушва носа, може да се качи

в синусите – пространствата в костите над бузите, близо до носа и око-

ло очите. При децата синусите са малки и недоразвити, така че често се

запълват със слуз. Оттам детето може много лесно да развие инфек-

           

ция на синусите или инфекция на ушите. Тези вторични инфекции

в много случаи са съпроводени от висока температура, раздразнител-

ност и образуване на гъст секрет в носа. По-рядко задносовото капене

може да се спусне в белите дробове и така да се предизвика бронхит

или пневмония.

 

 

Откъс от новата книга на д-р Кара Натерсън „Детето: от глава до пети”. 

Промени размера на текста Изпрати на приятел Принтирай

Коментари

Коментари за “ХРЕМА И ШУМНО ДИШАНЕ”

Алекс

12.10.2012 04:07

Йонизаторите всъщност са машини за озон, който е изключително вреден.
Виж всички 2 коментара Добави коментар

Четете още от "Детски болести"

Анемия при бебетата

Анемия при бебетата

Анемия е често срещано здравословно състояние, дължащо се на необичайно ниско...

Болки в ушите при деца

Болки в ушите при деца

Болката в ушите, като правило, възниква в „най-неподходящия“ момент: нощем, в...

12 вида кашлица при бебетата и децата

12 вида кашлица при бебетата и децата

Кашлицата е един от най-честите симптоми на заболяване при бебето и детето....

Усложнения след грип при децата

Усложнения след грип при децата

Всяка година много деца се разболяват от грип, като при някои от тях настъпват...ОвенОвен

ТелецТелец

БлизнациБлизнаци

РакРак

ЛъвЛъв

ДеваДева

ВезниВезни

СкорпионСкорпион

СтрелецСтрелец

КозирогКозирог

ВодолейВодолей

РибиРиби