Глисти при детето

Глисти при детето

Какви са симптомите за наличие на глисти при детето? Кои са най-разпространените глисти? Какви са изследванията и лечението на глистите при детето.