Излишното “Не”

Излишното “Не”

Свикнали сме с определени стереотипи, които са ни заложени още в детството.