3 / 4 от децата не си мият ръцете преди ядене

3 / 4 от децата не си мият ръцете преди ядене

Родителите все по-често пренебрегват личната хигиена на децата си.