Критични периоди през бременността - I триместър

Критични периоди през бременността - I триместър

Първият критичен момент може да бъде още през 2-ра-3-та седмица, когато дори не предполагаш, че носиш нов живот в себе си.