Рожденият месец на детето предопределя живота му

Рожденият месец на детето предопределя живота му

Месецът, през който сме родени, оказва по-голямо влияние върху живота ни, отколкото се предполага.