Гадене и повръщане по време на бременност

Гадене и повръщане по време на бременност

Сутрешното гадене и повръщане (т. нар. ранна токсикоза) могат да помрачат въодушевлението от бременността през първия триместър. Разбира се, те в никакъв случай не са задължителни „спътници“ на всяка бременност.