Българката не е готова за домашно раждане

Българката не е готова за домашно раждане

Българката още няма нагласа да ражда в домашна обстановка.