Сурогатното майчинство ще се смята за осигурителен стаж

Сурогатното майчинство ще се смята за осигурителен стаж

За осигурителен стаж при пенсиониране да се зачита и периодът на износването на бременност при заместващо майчинство.