Приеха задължителното предучилищно образование

Приеха задължителното предучилищно образование

Народните представители приеха задължителното предучилищно образование, като одобриха заглавие на раздел четвърти от Закона за предучилищното и училищното образование.